Styret i fotballgruppa

Kontakt oss

Styret i fotballgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på fotballgruppas årsmøte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. Leder i fotballgruppa sitter også i hovedstyret i Driv IL.
Styret 2021:Fotballstyret:

Verv:Navn:Kontaktinformasjon:
Leder/Sportslig ansvarligMads Randemfotball@driv-il.no 
NestlederHenning Stubberudhstubberud@gmail.com 
Kasserer
Christian Thorbjørnsen
christian@maxconsult.no 
Sekretær


Dommeransvarlig

Materialforvalter


Kursansvarlig

KioskansvarligLine Nilsen

line.drivfotball@hotmail.com

StyremedlemStian Svenningsengeneralen@hotmail.com 
Sportslig ansvar gutterMads Randemfotball@driv-il.no 
Sportslig ansvar jenterHenning Stubberudhstubberud@gmail.com 
ArrangementerStyret
ValgkomiteStyret
SportsplanStyret