Styret i fotballgruppa

Kontakt oss:
Leder Mads Randem:
fotball@driv-il.no 

Styret i fotballgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på fotballgruppas årlige møte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte.Fotballstyret:

Verv:Navn:Kontaktinformasjon:
Leder/Sportslig ansvarligMads Randemfotball@driv-il.no 
NestlederHenning Stubberudhstubberud@gmail.com 
Kasserer


Sekretær


Dommeransvarlig

Materialforvalter


Kursansvarlig

Kioskansvarlig


StyremedlemStian Svenningsengeneralen@hotmail.com 
Sportslig ansvar gutterTerje Ruud ruuden85@gmail.com 
Sportslig ansvar jenterHenning Stubberudhstubberud@gmail.com 
ArrangementerStyret
ValgkomiteStyret
SportsplanStyret
Oppdatert 29.03.2023