Kamper

2020

Hjemmekamper høst 2020

Kamper for alle lag fra 6-19 år starter opp etter planen iht gjeldene terminlister. For ungdomsfotballen 13-19 år krever NFF at alle spillerne gjennomføre en skriftlig korona-prøve i løpet av august for å være spilleberettiget. Dette for å øke bevisstheten og forståelsen for smittevern. Jeg kommer tilbake med nærmere info angående denne prøven.

Det vil også komme en veileder med info knyttet til smittevern ved gjennomføring av kamper på alle nivåer.

Vedlagt finner dere en fullstendig oversikt over kampene og kioskvakter på Mjær stadion denne høsten. Første kamp spilles 17.august og den siste 3.november

Kamp_kiosk_dommer_oversikt Mjær høst 2020.xlsx
Kioskvakter Mjær stadion 2020.doc

_____________________________________________________________________________


2019:

Hjemmekamper oktober 2019 Ny oppdatering Hjemmekamper oktober 2019.xlsx

  • Kioskvakter starter første uka etter påske 
  • Info om banedugnad (sannsynligvis lørdag 6.april) kommer 
  • Dommeransvarlig, Stian Jensen stian1505@hotmail.com vil beramme kampene uten oppsatt dommer fra kretsen. 
  • Materialforvalter, Joachim Flåten flaaten88@gmail.com har kontroll på draktene og sørger for at alle har disse i god tid før seriestart
  • Lagene født 2006 skal i år fylle inn kamptropper i FIKS. Om dere ikke har tilgang, kontakt Mads Randem: fotball@driv-il.no Tlf.95967066

Oppdatert 02.10.17

Hjemmeka.per Oktober.xlsx.

Oppdatert 11.9.17

Hjemmekamper September.xlsx

Oppdatert 19.6.17
Kopi av Hjemmekamper Juni.xlsx, Mjær Stadion og Drivplassen, endringer kun på Mjær Stadion.

Oppdatert 29.5.17
Kopi av Hjemmekamper Juni 2017.xlsx Mjær Stadion og Drivplassen.

Oppdatert 1.5.17:
Hjemmekamper Mai, oppdatert 1.5.17.xlsx

Oppdatert 19.4.17:

Hjemmekamper Mai 2017.xlsx

Kopi av Hjemmekamper April.xlsx

Drivplassen:

I år skal samtlige 5`er kamper spilles på Drivplassen etter oppsett fra kretsen. Dette forenkler mye for dommere, kioskansvarlig, spillere og trenere.
Om treninger på plassen kolliderer med kamper flyttes treningen til grusen.
Vi er klar over at banene er noe smale, men vil påpeke at de er innenfor minstekravet til kretsen.
Anbefaler de som ønsker å benytte seg av de ytterste banene ved kamp om å bruke "padder" for å øke bredden på banen. Anbefalt er 20 meter.

Kamper som eventuelt flyttes skal fortsatt berammes Drivplassen, og informasjon skal gis til dommer - og kioskansvarlig.

Mjær stadion:

Når det gjelder bruk av mål så skal disse flyttes ut etter bruk. Vi har de siste årene får kostnader på bruk av banemannskap til å rydde banen før vedlikehold.

Dette er penger som vi heller skulle brukt på utstyr i fotballgruppa, men som dessverre forsvinner ut av vinduet. Dette vil bli fulgt opp tett.

Kampprogrammet er tett og mangle vil måtte flytte treninger deretter, Mulig treningsfelt vil være halvmånen, Bråtendammen, eller Drivplassen om det er ledig.
Kampoversikten her vil kunne hjelpe til å planlegge dette best mulig.

Om kamper omberammes så skal informasjon gis til dommer-og kioskansvarlig. Husk at alle kamper i ungdom-og seniorfotballen skal omberammes via egen link på kretsen hjemmesider. Flytting utenom dette innebærer bøter og kampen anses som tapt.

Spørsmål rettes til Mads Randem, leder og sportslig ansvarlig fotball: fotball@driv-il.no


Oppdatert 26.8.16: kamper, høst 2016.xlsx

Kamper 2016.ods

Kamper 2016.pdf


For at alle skal kunne få ett best mulig tilbud iht hvor man skal trene/spille kamper, så har vi fordelt 5r fotballen på både Mjær og Drivplassen. Dette pga logistikk av kiosk/dommere, og at alle lag skal få spille på gress.

Det er veldig viktig at dere gir bortelag beskjed om hvor kampen skal spilles. Dommere følger også oppsatt plan, så det skal ikke flyttes kamper uten at dette er godkjent av dommeransv,Siri Saltnes.

Om det skulle være slik at treninger kolliderer med kamper på plassen, så kan disse 1.Trene på Grusen. 2. Flytte trening til Mjær, gitt at det er ledig der.

Kamper som er satt opp på Mjær bane 3 ( halvmåne) skal spilles der , så sant det ikke er godkjent av lag som trener på bane 1 og 2 at plassen der kan "lånes".

Det kan også være at noen enkelte kamper er satt opp i treningstid på bane 1 og 2 (pga kiosk, dette skal ikke være mange) Her må da de som trener fordele slik at alle får trene.

Når det ellers gjelder bruk av mål så MÅ disse flyttes ut etter bruk. Vi fikk i fjor en regning på kr 10000.- pga de som drifter banen må flytte målene ut av banen. Dette mener jeg vi må kunne greie selv.


Kenneth