Klubbens ansvar


Klubbens ansvar:

I veilederen fra NFF er det utdypende informasjon om hva klubben er ansvarlig for, en oppsummering av de viktigste punktene er:

  • Kubbene har ansvar for at fotballaktiviteten som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldene vedtak og regler
  • Klubbene må utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb
  • Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger
  • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt all, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes

Har du spørsmål? Kontakt leder av fotballgruppa, Mads Randem. fotball@driv-il.no 959 67 066