Trenere og lagledere

Trenere og lagledere

Sist oppdatert 11.11.2019

Navn på lag Funksjon NavnEtternavn
E-post
24. Jenter/gutter født 2013Lagleder/trenerDavid 
Abril

david.abril@linkmobility.com

TrenerJoachim 
Draget

joachimdraget@gmail.com

TrenerJune Vollebekk
  

TrenerVidarAndersen


TrenerStian Riiser
stianr_1990@hotmail.com

TrenerRoger Eilertsen

23. Gutter født 2012Lagleder Guro Anette Gystad
gurogystad@hotmail.com

Trener Tomas Waag Helmeriksen

tomashelmeriksen@gmail.com

TrenerRaymond Elguren 

tineogray@hotmail.com

TrenerHenning Stubberud
hstubberud@gmail.com
23.a Jenter født 2012Lagleder KariBerg
kariberg150482@hotmail.com

TrenerLasse Thorsen 
lasthors@online.no

TrenerKim-Are Andersen
Kim-Are.Andersen@norli.no 
22. Gutter f 2011LaglederChristine Lindestad
Bchristine_amundsen@live.no
(G8 i 2019)TrenerTerje Ruud
Bruuden85@gmail.com

Trener Frank Lindestad
Bfrank.lindestad@hotmail.com

TrenerHenrik Jahr
Bhenky_j@msn.com

Trener
Bjørn
Viset

bjviset@msn.com
22.a Jenter f. 2011LaglederCaroline Spant Skorven


TrenerRonald Brunstrøm


Trener Henrik Fyhn


Trener Synnøve AarsethFyhn

21. Gutter f 2010Lagleder og trenerThomas Wold
Xthomaswold@hotmail.com
(G9 i 2019)TrenerStian Kjensli
Xstian.kjensli@gmail.com

TrenerTerje Bustad
Bterjebustad@gmail.com

TrenerBjørn Sverre Erikstein
Bbjorn.erikstein@gmail.com

TrenerStian  Gerhardsen
Bstianag@gmail.com

TrenerHolger Berg - Olsen

holger164@googlemail.com

TrenerKristian Nordstoga
enordstoga@gmail.com
21. a Jenter f 2010Lagleder og trenerJoachim Draget
Bjoachimdraget@gmail.com
(J9 i 2019)TrenerAnders Kathrud
Xanderskathrud@hotmail.com
(startet våren 2016)TrenerMarius Haug
Bmarius@haug-as.no

TrenerDavid Hellerud
Xglorydavidunited@hotmail.com
20. Gutter f 2009LaglederLine Nilsen
Xline.drivfotball@hotmail.com
(G10 i 2019)Hjelpetrener Roar Sandem
X rsandem@gmail.com

Trener Kristian Nordstoga
Xenordstoga@gmail.com

Trener Jimmy Eriksson
Xjimmystillaser@hotmail.com

HjelpetrenerMagne Pedersenxmagne@hydac.no

HjelpetrenerKai Espen Myklebust
kaiespen@live.no

TrenerDanielLobo
Daniel.lobo85@gmail.com

Trener, hovedPer OlavHolte
pe-oh@online.no

TrenerPaul Anders Aarseth
paaarz@gmail.com
18. Jenter f. 2008 LaglederLinda Engene Rongved
Xlmengene@hotmail.com
(J11 i 2019)Trener Ove Berg Renolen
Xoberg1976@hotmail.com

TrenerRichard Hellerud
Xhellerud@collectit.no

TrenerHaakon Rongved
Xhaakonrongved@hotmail.com

TrenerMarius Høvik
XMarius.hovik@hotmail.com
19. Gutter f. 2008 Lagleder StianSvenningsen
Xgeneralen@hotmail.com
(G11 i 2019)
Trener Henning Stubberud
Xhstubberud@gmail.com

Trener MartinWhist
Xmartin@whist.as

Trener Thomas Wold
Xthomaswold@hotmail.com

TrenerTone Halmrast

tone.halmrast@no.mee.com

TrenerAndreSolstad
andre_solstad@hotmail.com
16. Jenter f 2007 LaglederMartin KathrudXmartinkathrud@hotmail.com
(J12 i 2019)Trener Martin Kathrud
Xmartinkathrud@hotmail.com

Trener David Hellerud
Xglorydavidunited@hotmail.com

TrenerEgilBognerud
Xbognis@live.no

TrenerJørn Pettersen
jorn71@outlook.com
17. Gutter f. 2007 LaglederMagnePedersenXmagne@hydac.no
(G12 i 2019) Trener Anders Kathrud
Xanderskathrud@hotmail.com

Trener Magne Pedersen
Xmagne@hydac.no

Trener Johan Stensås
Xjohan@nordesign.no

Trener Aslak Østvaag
Xaslak@landskap.as
14. Jenter f. 2006 LaglederLars Erik Nyborg
Xlarserikny@Hotmail.com
(J13 i 2019)TrenerSynnøve Fyhn
Xsynnoveaarseth@hotmail.com

TrenerOla Resaland
Xresaland@yahoo.no
15. Gutter f. 2006LaglederRannveig Renolen
XRenolen@hotmail.com
(G13 i 2019) Trener Richard Hellerud
Xhellerud@collectit.no

Trener Torfinn Dal
Xtorfdal@online.no

Trener Ove Berg Renolen
Xoberg1976@hotmail.com

Trener Bjørn Ivar Stubberud
Xivar-stu@online.no
13. Gutter f. 2005 Lagleder og trener Fredrik Rasmussen
xfjrasmussen@gmail.com
(G14 i 2019) Trener Knut Egil Hansen
Xknegha@online.no

Trener Carl Urban Almqvist
Xcarl.urban.almquist@hafslund.no

TrenerAndersNafstad

anders@andersnafstad.no
12. Jenter f 2005 TrenerRagnar Engerholm
Brengerholm@gmail.com
(J 14 i 2019)LaglederKristin Marthinsen

krismarti@outlook.com

TrenerHenningStubberud

hstubberud@gmail.com

TrenerAslak Østvaag

:Aoestvaa@online.no
06. Gutter f 2001 - 2003Lagleder(Junior i 2020)TrenerKenneth Røkeness
kenneth.rokeness@yahoo.com

TrenerBjørn Ivar Stubberud
ivar-stu@online.no

TrenerVetle Halvorsen
vetle@oslosats.no

Sportslig lederMads Randem
fotball@driv-il.no 
05. Jenter f 2001, 2002, 2003 LaglederErland 
Holseth
xErland.Holseth@BlockWatne.no
(J17 i 2019)TrenerLarsMørk
lars.mork@nmbu.no 

TrenerTonny Abrahamsen
Xtonabra@online.no
01. Driv Menn Senior A Sportslig leder Mads Randem
Xmads@bardum.no

Trener Mads Randem
xmads@bardum.no

ØkonomiansvarligSiri Saltnes
Xsirs@online.no
03. Driv M33 og M40 Lagleder/trenerPerWangenXper.wangen@obos.no

Lagleder/trener Joachim S. Draget

joachimdraget@gmail.com
Keepertrener for alle lagTrenerHelge Mehl

helmehl@hotmail.com
Trener inn og ut av Driv skal meldes til klubbsekretær i Driv IL: Astrid Celius post@driv-il.no
Det skyldes at oversikten over politiattester på trenere og lagledere må stemme.

Levert av IdrettenOnline